Rørleggeren som gjør en forskjell

Vårt firmanavn Delta VVS bygger på den greske bokstaven Δ (Delta), som i mange sammenhenger benyttes for å uttrykke en forskjell, f.eks. høydeforskjeller, trykkforskjeller, massetetthet osv. Delta VVS AS ble stiftet i 2010 med det mål om at vi skal representere «rørleggeren som gjør en forskjell»

Som kjent er rørleggerfaget veldig omfattende. Det er således mange behov som skal dekkes og ivaretas på en god måte. Vårt fokus er primært privatmarkedet, men vi yter også tjenester for en rekke bedriftskunder. Vi tilbyr leveranse av alt innen vann og avløp, våtrom og varmepumper av forskjellige typer og størrelser.

Modig – Av og til kreves det som rørlegger – som i de fleste andre fag – å være sitt ansvar bevisst, nemlig å kunne være modig nok til å gi beskjed til kunden hvis noe ikke er greit. Dette mener vi er sentralt i forholdt til å oppnå god kommunikasjon og godt samarbeid i prosjekter.

Åpen – Vi ønsker å vise åpenhet ovenfor våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Dette tror vi fører til nære og gode relasjoner, et godt samarbeid, god dialog, samt en lønnsom drift for alle involverte parter slik at vi kan gi kundene våre et best mulig produkt til riktig pris.

Pålitelig – Alt samarbeid avhenger av at partene er pålitelige. Dette forventer vi både av våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere samt ikke minst av oss selv. Vår målsetning er å være den foretrukne leverandør av vann-, varme- og sanitærtjenester i Rogaland.